History of Embassy Home > History of Embassy

เรียบเรียงโดย นางสาวศรัณย์พร จันทร์วรวิทย์
นักศึกษาฝึกงานประจำปี 2562
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น
 
 
อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์นตั้งอยู่ที่ Kirchstrasse 56, Liebefeld ในเขตเทศบาลเมืองเคอนิซ (Köniz) รัฐเบิร์น ห่างจากใจกลางกรุงเบิร์น เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นอาคารคอนกรีต 5 ชั้น รวมชั้นใต้ดินและห้องใต้หลังคา มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 1,839 ตารางเมตร เป็นพื้นที่ภายในตัวอาคาร 572 ตารางเมตร 
 
อาคารดังกล่าวก่อสร้างขึ้นเมื่อปี 2468 (ค.ศ. 1925)  โดยนายเฮอร์มัน เบอร์กี (Hermann Burgi) สถาปนิก ซึ่งเป็นเจ้าของอาคารและควบคุมการออกแบบและก่อสร้างอาคารด้วยตนเอง ตัวอาคารมีสถาปัตยกรรมแบบ Bernese ยุคต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ซึ่งในสมัยนั้นถือว่าเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นจนได้รับการกล่าวขานในพื้นที่ว่าเป็นอาคารมีรูปทรงที่ชวนมองและแปลกไปจากอาคารอื่น ๆ ในยุคสมัยเดียวกัน 
 
อาคารดังกล่าวได้เปลี่ยนไปอยู่ในความครอบครองของนายยูจีน เอเตียนน์ (Eugene Etienne) วิศวกร ในช่วงปี 2481 – 2493 (ค.ศ. 1938 – 1950) และนายฮานส์ กูกิสเบิร์ก (Hans Gugisberg) ศาตราจารย์ทางการแพทย์ ในช่วงปี 2493 - 2520 (ค.ศ. 1950 – 1977) อาคารแห่งนี้จึงมีชื่อเรียกในขณะนั้นว่า Villa Gugisberg ต่อมา ในปี 2521 (ค.ศ. 1978) บริษัท CSD Ingenieurs ซึ่งเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างสวิส ได้ซื้ออาคาร Villa Gugisberg และเป็นเจ้าของอยู่จนถึงปี 2539 (ค.ศ. 1996) รัฐบาลไทยจึงได้ซื้ออาคารดังกล่าวจากบริษัท CSD Ingenieurs เพื่อใช้เป็นที่ทำการถาวรของสถานเอกอัครราชทูตฯ แทนการเช่าอาคารที่ทำการหลังเดิมซึ่งตั้งอยู่ในเขตใจกลางกรุงเบิร์น ด้วยเห็นว่ามีขนาดพื้นที่ใช้สอยและทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม แม้จะเป็นอาคารเก่าแต่มีโครงสร้างที่ยังอยู่ในสภาพแข็งแรง โดยรัฐบาลไทย ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายอาคารดังกล่าวกับบริษัท CSD Ingenieurs เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2539 ในราคา 4,015,000 ฟรังก์สวิส หรือ 86,322,500 บาท (อัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น) ซึ่งรวมค่าที่ดินและอาคาร 3,900,000 ฟรังก์สวิส และค่าซ่อมแซมปรับปรุง 115,000 ฟรังก์สวิส โดยนายดอน ปรมัตถ์วินัย เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ในขณะนั้นเป็นผู้ลงนามในสัญญาในนามรัฐบาลไทย
 
ภายหลังการลงนามซื้อขาย ได้มีการดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2539 และเมื่อเดือนเมษายน 2540 และเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2540 (ค.ศ. 1997) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงได้ย้ายมาอยู่ ณ ที่ทำการหลังใหม่แห่งนี้ โดยเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิด ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างเป็นทางการ
 
 
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2543 (ค.ศ. 2000) รัฐบาลไทยได้มอบที่ดินบริเวณด้านหน้าของสถานเอกอัครราชทูตฯ ขนาด 94 ตารางเมตร ให้แก่เทศบาลเมืองเคอนิซเพื่อใช้สร้างทางเท้าเพื่อประโยชน์แก่สาธารณะ โดยเทศบาลเมืองเคอนิซได้มอบเงินจำนวน 100 ฟรังก์สวิสให้แก่สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเป็นค่าตอบแทนเชิงสัญลักษณ์และสร้างกำแพงรั้วให้แก่สถานเอกอัครราชทูตฯ 
 
ปัจจุบัน อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับการจดทะเบียนเป็นอาคารอนุรักษ์ เนื่องจากมีความเก่าแก่ มีคุณค่าและเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม อาทิ การใช้หินทรายเป็นส่วนประกอบโครงสร้างด้านนอกอาคารบางส่วน และการใช้หน้าต่างสีดำและแดง ซึ่งเป็นสีประจำรัฐเบิร์นและเป็นลักษณะเฉพาะที่ปรากฏโดยทั่วไปตามอาคารในย่านเมืองเก่าของกรุงเบิร์น
 
**************************
 
 กันยายน 2562