คุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในสวิตเซอร์แลนด์/ Protection of Thai Nationals in Switzerland Home > คุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในสวิตเซอร์แลนด์/ Protection of Thai Nationals in Switzerland

คุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในสวิตเซอร์แลนด์

คนไทยผู้ตกทุกข์ที่อยู่ในสวิตเซอร์แลนด์

1. สามารถยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือได้โดยตรงที่ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ ในประเทศที่ตนตกทุกข์อยู่ อาทิ ในกรณี

สำหรับผู้ตกทุกข์ได้ยากในประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือลิกเตนสไตน์ หรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนนอกเวลาราชการ กรุณาคลิกที่นี่

2. ติดต่อขอรับความช่วยเหลือโดยตรงจากหน่วยงานสวิสในท้องถิ่นได้ที่ "Victim Support Switzerland" ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ทางการสวิสรวบรวมช่องทางติดต่อหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือแก่คนต่างชาติที่ประสบปัญหา/ต้องการความช่วยเหลือในสวิตเซอร์แลนด์ โดยเลือกท้องถิ่นที่ท่านพำนัก หรือเลือกขอรับความช่วยเหลือในประเด็นที่ท่านต้องการโดยตรง อาทิ
- บ้านพักฉุกเฉิน 
- ความรุนแรงในครอบครัว

- การล่วงละเมืิดทางเพศ

- การทำร้ายร่างกาย

- อื่น ๆ เช่น การค้ามนุษย์ การถูกสะกดรอยตาม การถูกข่มขู่รีดไถ

 

สำหรับญาติของคนไทยผู้ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ 

สามารถยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือได้ที่กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล (เบอร์โทร 02 575 047 ถึง 49) ในกรณี

ได้ที่ http://www.consular.go.th/main/th/services/1308/19863

 

 

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม