การขอสละสัญชาติไทย Home > การขอสละสัญชาติไทย

การยื่นคำร้องขอสละสัญชาติไทย

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานทะเบียนราษฎรที่หมายเลข 031 970 3425 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-12.00 และ 14.00-17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) หรืออีเมล [email protected]

ค่าธรรมเนียม 1 ฟรังก์สวิส