History of Ambassador Residence Home > History of Ambassador Residence

ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น

เรียบเรียงโดย นางสาวสุธินี แข็งแรง

ผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น

ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ตั้งอยู่ในเขต Köniz โดยเจ้าของเดิมชื่อ นายปีเตอร์ ครูเกอร์ และต่อมาทางการสวิสได้ขายที่ดินและอาคารที่พักอาศัยขนาด 3 ชั้นครึ่งให้กับรัฐบาลไทย โดยได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายที่ดินและอาคารเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) ระหว่างนายมาร์เซล ไมเออร์ หัวหน้าสำนักงานบังคับคดีล้มละลายของกรุงเบิร์น กับ ฯพณฯ นายวิทย์ รายนานนท์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ในขณะนั้น ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะตัวแทนรัฐบาลไทย ให้ซื้อที่ดินและอาคารดังกล่าวในราคา 3,627,000 ฟรังก์สวิส หรือเท่ากับ 65,286,000 บาท (อัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น) รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกและเฟอร์นิเจอร์ภายในด้วย

รูปถ่ายทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ถ่ายเมื่อ 19 กันยายน 2553

ที่ดินและทำเนียบดังกล่าวได้จดทะเบียน ณ สำนักงาน Köniz – GB เลขที่ 8532/7945 มีเนื้อที่ดินตามประมาณการเมื่อเริ่มสร้างรวมสิ้น 1,463 ตารางเมตร ต่อมาเจ้าหน้าที่ทางการสวิสที่เกี่ยวข้องได้ทำการรังวัดใหม่ และแจ้งยืนยันว่าที่ดินแปลงดังกล่าวมีขนาด 1,459 ตารางเมตร ลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมคางหมู ทะเบียน (กรรมสิทธิ์) ที่ดินแปลงหมายเลข 7945 และในการซื้อขายดังกล่าว รัฐบาลไทยยังได้ซื้อที่ดินว่างเปล่ารูปทรงสามเหลี่ยม หมายเลข 2181 ซึ่งมีเนื้อที่รวมจำนวน 138 ตารางเมตร โดยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ครึ่งหนึ่งร่วมกับเจ้าของที่ดินหมายเลข 7946 และ 7947 ที่ดินแปลงดังกล่าวอยู่ห่างจากทำเนียบเอกอัครราชทูตไปทางทิศใต้ประมาณ 20 เมตร ปัจจุบันใช้เป็นที่จอดรถได้ประมาณ 3-4 คัน (ทางการสวิสไม่อนุญาตให้ก่อสร้างใดๆ บนที่ดินแปลงนี้เนื่องจากเป็นที่เชิงเขาและติดชายป่า)

ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์นแห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2529 (ค.ศ. 1986)โดยนาย H.R Korman สถาปนิกที่มีชื่อเสียงของรัฐเบิร์น เป็นบ้านพักที่ทันสมัยมากในสมัยนั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอย 903.3 ตารางเมตร มีความสูงสามชั้นครึ่ง (รวมชั้นใต้ดิน) โครงสร้างของบ้านเป็นเหล็กล้วน ไม่มีเสาภายในบ้าน วัสดุหลังคาทำด้วยทองแดง มีโรงรถขนาดใหญ่ชั้นใต้ดิน สามารถจอดรถได้ประมาณ 5 คัน มีสระว่ายน้ำด้านติดแนวป่า

นอกจากจะใช้เป็นบ้านพักประจำตำแหน่งของเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์นแล้ว ทำเนียบฯ ยังใช้เป็นที่ถวายการรับรองพระราชวงศ์ ที่เลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการในโอกาสสำคัญๆของไทย และที่เลี้ยงรับรองคณะทูตานุทูต ข้าราชการ นักธุรกิจสวิส และประชาชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อประโยชน์ในการสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสมาพันธรัฐสวิสมาโดยตลอด

อนึ่ง รัฐบาลไทยได้ทำประกันภัยธรรมชาติสำหรับอาคารพร้อมที่ดินแปลงดังกล่าวกับสำนักงานประกันภัยประจำรัฐเบิร์นในวงเงินประกันจำนวน 5,687,000 ฟรังก์สวิส ( หรือ 170,610,000บาท ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินในขณะที่เขียนบทความนี้ )อีกด้วย

ข้อมูลอ้างอิง

  • แฟ้มการก่อสร้างทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ซึ่งเก็บรักษาไว้ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ กรุงเบิร์น

  • การสัมภาษณ์พนักงานท้องถิ่นของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเฉพาะ นาง Erika McDonald ล่ามและเลขานุการเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งทำงาน ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ ตั้งแต่ พ.ศ.2538 จนถึงปัจจุบัน(พ.ศ.2553)