ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร Home > ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

 

*****สิ้นสุดระยะเวลาลงทะเบียนฯ*****

 

คนไทยผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งพำนักอยู่ในต่างประเทศ หรือมีกำหนดเดินทางไปต่างประเทศในช่วงวันเลือกตั้ง

สามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า นอกราชอาณาจักรได้

ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 00.01 น. (เวลาประเทศไทย)

จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2566 เวลา 23.59 น. (เวลาประเทศไทย)

 

สามารถลงทะเบียนด้วยตนเองทางออนไลน์ 2 ช่องทาง ได้แก่

 

1. Application Smart Vote ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

(ดาว์นโหลดได้ทั้ง App Store และ Google Play)

เมื่อลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะแสดงแบบตอบรับเป็นหลักฐานยืนยันการลงทะเทียน

 

2. เว็บไซต์ลงทะเบียนของกระทรวงมหาดไทย

โปรดคลิ๊กที่ภาพเพื่อไปที่เว็บไซต์ลงทะเบียน *

เมื่อลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะแสดงแบบตอบรับเป็นหลักฐานยืนยันการลงทะเทียน

 

 

สามารถตรวจสอบสถานะผลการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ ด้วยตนเองได้ที่

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelection/#/

โปรดคลิ๊กที่ภาพเพื่อไปที่เว็บไซต์ลงทะเบียน *

 

** กรณีผู้ที่ไม่สามรถลงทะเบียนขอใช้สิทธิออนไลน์ได้ สามารถยื่นคำร้องลงทะเบียนขอใช้สิทธิด้วยตนเอง 2 ช่องทาง ได้แก่

   1. เดินทางมายื่นด้วยตนเอง/มีหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเดินทางไปดำเนินการแทนที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น (ดูแผนที่)

   2. ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ โดยจัดส่งแบบลงทะเบียนฯ และเอกสารประกอบมาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ (Kirchstrasse 56, 3097 Liebefeld bei Bern)

       โปรดวงเล็บกำกับมุมซองว่า "(ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า นอกราชอาณาจักร)"

       ทั้งนี้ คำร้องของท่านต้องมาถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในวันที่ 9 เม.ย. 2566 คำร้องที่มาถึงภายหลังจากนั้น จะถือว่าพ้นกำหนดการลงทะเบียนฯ


 >>>> ผู้ประสงค์ยื่นคำร้องด้วยตนเอง ต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

           - แบบคำขอลงทะเบียน (ส.ส. 1/7 (นร)) ดาว์นโหลดที่นี่
           - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทย (ด้านหน้าและด้านหลัง)
           - สำเนาหนังสือเดินทางไทย (หน้าข้อมูลส่วนบุคคล)

           - หนังสือมอบอำนาจ (กรณีให้ผู้อื่นเดินทางไปยื่นคำขอลงทะเบียน (ส.ส. 1/7 (นร)) ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ แทน)